Một đặc điểm nổi bật của các nước Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Một đặc điểm nổi bật của các nước Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là

ID [303657]

Một đặc điểm nổi bật của các nước Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là

A.diễn ra đối đầu gay gắt với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
B.tập trung vào khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả khủng hoảng năng lượng.
C.hình thành và mở rộng liên minh khu vực, tiến tới chấm dứt Chiến tranh lạnh.
D.bị khủng hoảng, suy thoái nhưng vẫn là trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận
choigikizo - Từ năm 1991-2000 thì các nước Tây Âu mới giữ vị trí một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới chứ

Trả lời

thaibao12a3 bị suy thoái những vẫn là 1 trong 3