Đặc điểm nổi bật của các nước Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặc điểm nổi bật của các nước Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là

ID [748940]

Đặc điểm nổi bật của các nước Tây Âu trong những năm 1973 – 1991 là

A. đối đầu gay gắt với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
B. tập trung vào khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả khủng hoảng năng lượng.
C. hình thành và mở rộng liên minh khu vực, tiến thới chấm dứt Chiến tranh lạnh.
D. bị khủng hoảng, suy thoái nhưng vẫn là trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D
Bình luận
choigikizo Từ năm 1991-2000 thì các nước Tây Âu mới giữ vị trí một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới chứ
Trả lời 12 Tháng 10 lúc 14:58
thaibao12a3 bị suy thoái những vẫn là 1 trong 3
21 Tháng 10 lúc 12:57 (1) Cảm ơn