Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

ID [304426]

Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là

A.con lai có nhiều đặc điểm vượt trội so với bố mẹ.
B.con lai biểu hiện những đặc điểm tốt.
C.con lai xuất hiện kiểu hình mới.
D.con lai có sức sống mạnh mẽ.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AĐáp án A.
Đặc điểm nổi bật của ưu thế lai là con lai có nhiều đặc điểm vượt trội so với bố mẹ của nó.
Bình luận