Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới?

ID 756072.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam đã bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới là

A. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
B. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Trường Chinh được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
C. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
D. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng, Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất của Đảng.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ