Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - ?

ID [0]

Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam quyết định phát động hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) đều xuất phát từ

A.tác động của cục diện hai cực - hai phe.
B.sự ủy nhiệm của Liên Xô và Trung Quốc.
C.phản ứng tất yếu trước nguy cơ bị xâm lược.
D.yêu cầu khách quan của lịch sử dân tộc.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án D
Bình luận
aurilism - Tại sao câu D vậy ạ

Trả lời

phanchithien - Em nghĩ C chứ ạ

Trả lời

hoangtruongnghia - Sao có thể gọi là khách quan được

Trả lời

daolethanhhoang vậy theo bạn chủ quan chỗ nào?