Dao động của con lắc đồng hồ là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dao động của con lắc đồng hồ là

ID [657350]

Dao động của con lắc đồng hồ là

A. dao động cưỡng bức
B. dao động duy trì
C. dao động tắt dần
D. dao động điện từ.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án B
Bình luận
vngan2489 Hết pin thì thay vào nên là dao động duy trì?
Trả lời 15 Tháng 5 lúc 16:17
reus98 -chuyển động của con lắc đồng hồ thực chất là 1 dao động duy trì, chính xác hơn là 1 dao động điều hoà tắt dần được bù phần năng lượng mất đi do ma sát bởi chính 1 cơ cấu bên trong đồng hồ.
- Khi lên dây cót đồng hồ, ta đã tích lũy cho dây cót một thế năng đàn hồi. Mỗi khi con lắc đến biên, dây cót dãn ra để một phần thế năng truyền sang cho quả lắc nhằm bù vào năng lượng hao hụt, nên con lắc đồng hồ dao động với biên độ và chu kì không đổi.
Đồng hồ là hệ tự dao động gồm : Vật dao động ;nguồn năng lượng ; cơ cấu truyền năng lượng .
15 Tháng 5 lúc 16:32 Cảm ơn