Dao động của hệ được bù năng lượng đúng bằng năng lượng đã mất sau một chu kì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dao động của hệ được bù năng lượng đúng bằng năng lượng đã mất sau một chu kì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó ?

ID [0]

Dao động của hệ được bù năng lượng đúng bằng năng lượng đã mất sau một chu kì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó gọi là

A.dao động duy trì
B.dao động cưỡng bức.
C.dao động điều hòa
D.dao động tắt dần.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
trampham21122001 - dao động cưỡng bức do ngoại lực còn duy trì do nội lực nên em nghĩ là B chứ

Trả lời

reus98 Đáp án A đúng rồi đó e nha :
+ Dao động duy trì :
- Nếu ta cung cấp thêm năng lượng cho vật dao động trong môi trường nhớt (hoặc khi có ma sát) để bù lại sự tiêu hao do ma sát (hay lực cản) mà không làm thay đổi chu kì riêng của nó thì dao động kéo dài mãi mãi và gọi là dao động duy trì.
Có thể làm như sau: cứ mỗi chu kì ta tác dụng vào vật dao động trong một thời gian ngắn một lực cùng chiều chuyển động để truyền thêm năng lượng cho vật mà không làm thay đổi chu kì dao động của vật (ví dụ trường hợp đưa võng, hay cơ chế duy trì dao động của con lắc đồng hồ).
Vậy Dao động của hệ được bù năng lượng đúng bằng năng lượng đã mất sau một chu kì mà không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó gọi là dao động duy trì
trampham21122001 ủa thế duy trì với cưỡng bức khác chỗ nào a?