Đặt điện áp ổn định$u = 200\sqrt 2 \cos \omega t$V vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ B. Biết cuộn dây có hệ số công suất?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đặt điện áp ổn định$u = 200\sqrt 2 \cos \omega t$V vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ B. Biết cuộn dây có hệ số công suất?

ID [13962]

Đặt điện áp ổn định\(u = 200\sqrt 2 \cos \omega t\)V vào hai đầu đoạn mạch như hình vẽ B. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi X là tổng số chỉ của hai vôn kế. Điều chỉnh C để X có giá trị cực đại, khi đó số chỉ của vôn kế V2 có giá trị gần nhất với:

A.240 V
B.220 V
C.180 V
D.200 V
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B1e.png
Bình luận
trelac - Có cách giải khác không ạ

Trả lời