Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Đặt điện áp  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối ?

ID [651671]

Đặt điện áp 32.png vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C và đoạn NB là cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi thay đổi giá trị biến trở R thì điện áp hiệu dụng hai đầu AN không thay đổi. Nếu mắc cuộn cảm và tụ điện trên thành mạch dao động điện từ tự do thì chu kì dao động riêng của mạch bằng

A. 32a.png
B. 32b.png
C. 32c.png
D. 32d.png
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D 10e.png
Bình luận
nhungevil2000 key@@ . 13/4/2018
Trả lời 13 Tháng 4 lúc 23:4
snphnams Câu này key sai ạ! Đáp án C nhé!
24 Tháng 4 lúc 2:39 Cảm ơn
phanlang176 cái này ra canw2T chứ ạ . 19/4/2018
Trả lời 19 Tháng 4 lúc 20:22
snphnams Câu này ra T.√2 nhé!
24 Tháng 4 lúc 2:38 Cảm ơn
dngthoanh câu này C chứ ạ . 19/4/2018
Trả lời 19 Tháng 4 lúc 23:26
snphnams Câu này đáp án C nhé!
24 Tháng 4 lúc 2:38 Cảm ơn
dungleeeee công thức Uan từ đâu mà có thế ạ? . 20/4/2018
Trả lời 20 Tháng 4 lúc 21:9
snphnams Đoạn AN gồm R nt C.
Uan= I.Zan= U.√(R²+Zc²) / √(R² +(Zl-Zc)²)
24 Tháng 4 lúc 2:38 Cảm ơn
abcdef0123456 mod xem lại bài này đi ạ
Trả lời 23 Tháng 4 lúc 22:56
snphnams Câu này đáp án C nhé!
Chỗ T= √2.π.√LC
=> Tlc= T.√2

24 Tháng 4 lúc 2:35 Cảm ơn
myyen0572 Vì sao UAN lại bằng biểu thức đó ạ
27 Tháng 4 lúc 15:0
lamdan0901 căn 2 chứ -_-thầy ơi thầy...
10 Tháng 6 lúc 9:22
binhphong0098 Sao lại là căn 2 vậy b?
22 Tháng 6 lúc 8:20 Cảm ơn
binhphong0098 à mình biết rồi @@
22 Tháng 6 lúc 8:32 Cảm ơn
thuy1232601 Đáp án A chứ T=(2pi căn LC)/căn 2 mà
Trả lời 11 Tháng 6 lúc 11:23
npnspeed Theo giải:
Zl = 2Zc
=> wL = 2/wC
=> w^2 = 2/LC = 2.wo^2
=> w = wo.can2
=> T = To/can2
=> To = T.can2
Bài hỏi chu kì dao động riêng của mạch nhé!
11 Tháng 6 lúc 11:33 Cảm ơn