Dãy các muối nitrat khi nhiệt phân đều tạo thành muối nitrit là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dãy các muối nitrat khi nhiệt phân đều tạo thành muối nitrit là

ID [0]

Dãy các muối nitrat khi nhiệt phân đều tạo thành muối nitrit là

A.Mg(NO3)2; Zn(NO3)2; KNO3.
B.Ca(NO3)2; NaNO3; KNO3.
C.Cu(NO3)2; Hg(NO3)2; LiNO3.
D.Ca((NO3)2; Zn(NO3)2; NaNO3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
daihocthangtien230 - Câu này key sai phải k ạ
ý A loại kno3
ý B loại 2 cái cuối
ý C loại Li
ý D loại Na

Trả lời

2001mooner B đúng rồi mà muối nitrit là muối chứa gốc NO2- đó
A loại Mg(NO3)2 Zn(NO3)2
C loại Cu(NO3)2 Hg(NO3)2
D loại Zn(NO3)2
Nhiệt phân muối KL trước Mg ---> muối nitrit + O2
Nhiệt phân muối KL từ Mg=>Cu ---> oxit KL +O2 +NO2
Nhiệt phân muối KL sau Cu ---> KL + O2 +NO2