Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

ID [618520]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.
B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.
C. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su thiên nhiên.
D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên, polibutađien.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi học kì Sở GD&ĐT Bình Thuận - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên là polime thiên nhiên ⇒ loại A, C và D ⇒ chọn B.

Bình luận