Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

ID [667446]

Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7.
B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7.
C. Polipropilen, tinh bột, poli(metyl metacrylat).
D. Tơ visco, poli(metyl metacrylat), polibutađien.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT 2018 - Sở GD&ĐT Đà Nẵng - Đề 1

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận