Để điều chế m-aminophenol từ benzen, giai đoạn đầu phải:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để điều chế m-aminophenol từ benzen, giai đoạn đầu phải:

ID [0]

Để điều chế m-aminophenol từ benzen, giai đoạn đầu phải:

A.Thể Br2 (xúc tác Fe)
B.Gắn nhóm CH3 (CH3Cl + AlCl3)
C.Thế Br2 (xúc tác ánh sáng)
D.Thế Nitro (HNO3 + H2SO4)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
vansatmc - benzen thế nitro sau đó cho sp t/d với H mới sinh=> anilin.. . 17/4/2012

Trả lời

vua-toc-do - kiến thức chuyên à? . 2/4/2012

Trả lời

ducquyen - nhom no2 thi the ao itri meta . 20/6/2011

Trả lời