Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng

ID [411475]

Để điều chế m-nitrophenol từ benzen thì giai đoạn đầu tiên phải tiến hành phản ứng

A. thế brom vào benzen (xúc tác Fe, đun nóng).
B. thế nitro vào benzen (đun với hỗn hợp HNO3 đặc + H2SO4 đặc, to).
C. thế brom vào benzen (ánh sáng khuếch tán).
D. ankyl hóa bằng CH3Cl (xúc tác AlCl3, to).
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ