Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện là
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện là

ID 710076.

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện là

A. tần số lớn hơn giới hạn quang điện.
B. tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. 
C. bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.
D. bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 2/1/2019 lúc 14:38 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nhuvi lam đa bé hơn lam đa 0 thì f lớn hơn f0 vậy A cũng đúng chứ ạ
12/1/2019 lúc 22:59
npnspeed Giới hạn quang điện là ⋋o tức nó là bước sóng nhé
Câu A ở đây viết dưới dạng kí hiệu là: f > ⋋o
Sai nhé
12/1/2019 lúc 23:1 Cảm ơn
nhuvi vâng ạ
12/1/2019 lúc 23:5