Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện là
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện là

ID 710076.

Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện là

A. tần số lớn hơn giới hạn quang điện.
B. tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. 
C. bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện.
D. bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
lyhung9586 ( Thầy Đặng Việt Hùng ) 2 Tháng 1 lúc 14:38 Link fb: moon.vn
1.png
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Thầy Đặng Việt Hùng nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nhuvi lam đa bé hơn lam đa 0 thì f lớn hơn f0 vậy A cũng đúng chứ ạ
12 Tháng 1 lúc 22:59
npnspeed Giới hạn quang điện là ⋋o tức nó là bước sóng nhé
Câu A ở đây viết dưới dạng kí hiệu là: f > ⋋o
Sai nhé
12 Tháng 1 lúc 23:1 (1) Cảm ơn
nhuvi vâng ạ
12 Tháng 1 lúc 23:5
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ