Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung ?

ID [0]

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là

A.290 và 83,23.
B.260 và 102,7.
C.290 và 104,83.
D.260 và 74,62.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: Vì nFe = 0,2 > nFe2O3 = 0,03

Cần dùng tối thiểu ⇒ Dung dịch chỉ chứa muối FeCl2.

+ Bảo toàn Fe ⇒ nFeCl2 = ∑nFe = 0,2 + 0,03×2 = 0,26 mol.

Ta có nAgCl = ∑nCl = 0,26×2 = 0,52 mol.

Ta có nAg = nFe2+ = 0,26 mol.

⇒ mKết tủa = 0,52×143,5 + 0,26×108 = 102,7 gam.

Ta có nHCl pứ = nCl = 0,52 mol ⇒ CM HCl = 260 ml ⇒ Chọn B

Bình luận
vupham2703 - đúng mà

Trả lời

tranduchoanghuy mới chỉnh đề ấy em @@
quyettamdodh2k - câu này key là gì vậy ạ???

Trả lời

tranduchoanghuy C em nha ^_^ để anh báo lại
vietanh1234 - c chứ a

Trả lời

tranduchoanghuy ok rồi em nha ^_^
edoedoasd - bài này sai key hả mọi người

Trả lời