Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung ?

ID [0]

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Giá trị của V và m lần lượt là

A. 290 và 83,23.
B. 260 và 102,7.
C. 290 và 104,83.
D. 260 và 74,62.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Vì nFe = 0,2 > nFe2O3 = 0,03

Cần dùng tối thiểu ⇒ Dung dịch chỉ chứa muối FeCl2.

+ Bảo toàn Fe ⇒ nFeCl2 = ∑nFe = 0,2 + 0,03×2 = 0,26 mol.

Ta có nAgCl = ∑nCl = 0,26×2 = 0,52 mol.

Ta có nAg = nFe2+ = 0,26 mol.

⇒ mKết tủa = 0,52×143,5 + 0,26×108 = 102,7 gam.

Ta có nHCl pứ = nCl = 0,52 mol ⇒ CM HCl = 260 ml ⇒ Chọn B

Bình luận
edoedoasd bài này sai key hả mọi người
22 Tháng 3 lúc 22:35
vietanh1234 c chứ a
22 Tháng 3 lúc 23:1
tranduchoanghuy ok rồi em nha ^_^
23 Tháng 3 lúc 10:34 Cảm ơn
quyettamdodh2k câu này key là gì vậy ạ???
Trả lời 23 Tháng 3 lúc 10:12
tranduchoanghuy C em nha ^_^ để anh báo lại
23 Tháng 3 lúc 10:34 Cảm ơn
vupham2703 đúng mà
Trả lời 10 Tháng 4 lúc 23:32
tranduchoanghuy mới chỉnh đề ấy em @@
11 Tháng 4 lúc 5:31 Cảm ơn