Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung ?

ID [0]

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là

A.290 và 83,23.
B.260 và 102,70.
C.290 và 104,83.
D.260 và 74,62.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B Giải: Vì nFe = 0,2 > nFe2O3 = 0,03

Cần dùng tối thiểu ⇒ Dung dịch chỉ chứa muối FeCl2.

+ Bảo toàn Fe ⇒ nFeCl2 = ∑nFe = 0,2 + 0,03×2 = 0,26 mol.

Ta có nAgCl = ∑nCl = 0,26×2 = 0,52 mol.

Ta có nAg = nFe2+ = 0,26 mol.

⇒ mKết tủa = 0,52×143,5 + 0,26×108 = 102,7 gam.

Ta có nHCl pứ = nCl = 0,52 mol ⇒ CM HCl = 260 ml ⇒ Chọn B

Bình luận
thanh0510 - Tại sao đã có kết tủa Ag lại còn có thêm Agcl nữa ạ ?

Trả lời

nghia200312345 - Kết tủa ngoài AgCl tại sao còn có Ag nữa vậy ạ??

Trả lời

nqtuan94 Có Fe2+ nên phải có Ag nha bạn
lamliem - hình như mấy câu dạng này không ra nữa phải không ạ? vì người ta không biết fe hay fe2o3 phản ứng với hcl trước? đúng không ạ?

Trả lời

nqtuan94 sao ko ra được e , thứ tự phản ứng chỉ làm phức tạp bài toán
duochcm2018 - đề bẫy thật

Trả lời

ducphu1999 - Ý tưởng ra y như đe minh hoạ 2018 . 21/4/2018

Trả lời

lanle197 - sao dùng tối thiểu lại không ra được Fe3+ vậy mod?

Trả lời

nqtuan94 Fe ngoài phản ứng với FeCL3 còn tác dụng với HCL nữa mà e