Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: hồ tinh bột; saccarozơ; glucozơ; người ta có thể dùng một trong những hoá chất nà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: hồ tinh bột; saccarozơ; glucozơ; người ta có thể dùng một trong những hoá chất nà?

ID [422565]

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: hồ tinh bột; saccarozơ; glucozơ; người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây?

A. Iot
B. Vôi sữa
C. Cu(OH)2/OH-
D.  AgNO3/NH3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
te52ti22 cần lời giải cho câu này ạ
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 23:3
phamvandong97 hóng
13 Tháng 8 lúc 23:13 Cảm ơn
sang080702 cho 3 chất tác dụng lần lượt vs Cu(OH)2/OH-
thì hồ tinh bột sẽ ko xảy ra hiện tượng
còn saccarazo và glu sẽ hòa tan đc kết tủa và tạo dd màu xanh lam ---> đun nóng nếu có kết tủa đỏ gạch thì là glu , còn ko có là saccarazo ^-^
13 Tháng 8 lúc 23:18 (1) Cảm ơn
te52ti22 oh
quên mất phản ứng của nhóm -CHO :'
13 Tháng 8 lúc 23:21 Cảm ơn