Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

ID [0]

Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

A.KNO3.
B.Na2CO3.
C.NaNO3.
D.HNO3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
ngoclonga2 - hình như cacl2 kết tủa còn nacl ko ket tủa đug ko ạ

Trả lời

nqtuan94 đúng rồi ạ