Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

A. KNO3.

B. Na2CO3.

C. NaNO3.

D. HNO3.

Đáp án B


Đang tải lời giải
En Quy Ti LV 0, SP 0
đúng rồi ạ
King Of War
hình như cacl2 kết tủa còn nacl ko ket tủa đug ko ạ