Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu gang xám, một học sinh đã cho một mảnh gang nặng 2,0 gam vào dung dịch HCl dư?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu gang xám, một học sinh đã cho một mảnh gang nặng 2,0 gam vào dung dịch HCl dư?