Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu gang xám, một học sinh đã hòa tan hoàn toàn một mảnh gang nặng 2,1 gam vào du?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu gang xám, một học sinh đã hòa tan hoàn toàn một mảnh gang nặng 2,1 gam vào du?

ID [60496]

Để xác định hàm lượng cacbon trong một mẫu gang xám, một học sinh đã hòa tan hoàn toàn một mảnh gang nặng 2,1 gam vào dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 1,68 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2. Giả thiết gang chỉ chứa đơn chất sắt và cacbon, SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6.
Phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu gang trên là

A.2%.
B.5%.
C.3%.
D.4%.
Moon.vn
Đáp án D Giải: ► Đặt nFe = x; nC = y ⇒ mgang = 56x + 12y = 2,1(g) || Bảo toàn electron:

3nFe + 4nC = 2nSO2 ⇒ nSO2 = (1,5x + 2y) mol ⇒ ∑nCO2, SO2 = y + (1,5x + 2y) = 0,075 mol.

||⇒ giải hệ có: x = 0,036 mol; ;y = 0,007 mol ⇒ %mC = 4% ⇒ chọn D.

Bình luận
0849868884 - ko hiểu ạ

Trả lời