Điện phân 200ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điện phân 200ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực ?

ID [0]

Điện phân 200ml dung dịch Y gồm KCl 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M với cường độ dòng điện 5A trong thời gian 1158 giây, điện cực trơ, màng ngăn xốp. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Độ giảm khối lượng của dung dịch sau khi điện phân là

A.2,95 gam.
B.2,31 gam.
C.1,67 gam.
D.3,59 gam.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A Giải: ► nCl = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol; ne = 0,06 mol.

– Catot: Cu2+ + 2e → Cu ||⇒ Cu2+ dư ⇒ nCu = 0,03 mol.

– Anot: 2Cl → Cl2 + 2e ||⇒ Cl hết, còn dư 0,04 mol e; nCl2 = 0,01 mol.

2H2O → 4H+ + O2 + 4e ||⇒ nO2 = 0,01 mol.

► mgiảm = mCu + mCl2 + mO2 = 2,95(g) ⇒ chọn A.

Bình luận
thuylinhtran295 - cho e xin lời giải với ạ!

Trả lời

tranduchoanghuy ► nCl– = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol; ne = 0,06 mol.

– Catot: Cu2+ + 2e → Cu ||⇒ Cu2+ dư ⇒ nCu = 0,03 mol.

– Anot: 2Cl– → Cl2 + 2e ||⇒ Cl– hết, còn dư 0,04 mol e; nCl2 = 0,01 mol.

2H2O → 4H+ + O2 + 4e ||⇒ nO2 = 0,01 mol.

► mgiảm = mCu + mCl2 + mO2 = 2,95(g) ⇒ chọn A.
thuanh1002 s pt dư 0,03 ạ
ngocanh13112k Dư chỉ 0,01 mol thôi :>
Nếu toàn bộ Cu2+ nhận e thì cần 0,08 mol e, mà thự tế chỉ có 0,06 mol e nên chứng minh được Cu2+ dư :> => mol Cu tạo ra ở Catot = 0,06/2 = 0,03