Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong?

ID [0]

Điện phân dung dịch X chứa a mol CuSO4 và 0,15 mol KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, thu được 2,24 lít khí ở anot (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng thể tích khí thu được ở hai điện cực là 4,76 lít (đktc). Biết hiệu suất của quá trình điện phân đạt 100% và các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,2.
B. 0,15.
C. 0,25.
D. 0,3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Tại thời điểm t giây khi thoát ra ở anot gồm 0,075 mol Cl2 và 0,025 mol O2

Số electron trao đổi là : 0,075. 2 + 0,025. 4 = 0,25 mol

→ Tại thời điểm 2t giây số mol electron trao đổi là 2.0,25 = 0,5 mol

Khi đó ở anot sinh ra Cl2 : 0,075 mol và O2 : \(\dfrac{ 0,5 - 0,075. 2}{4}\) = 0,0875 mol

Khi đó catot sinh ra H2 : 0,26 - 0,075 - 0,0875 = 0,05 mol

→ nCuSO4 = \(\dfrac{0,5 - 0,05. 2}{2}\) = 0,2 mol

Đáp án A.

Bình luận
uyenuyen2000 cho mk xin lời giải vs
Trả lời 25 Tháng 5 lúc 23:5
uyenuyen2000 mà thôi ko cần nữa
25 Tháng 5 lúc 23:9 Cảm ơn
sktt1proe Catot sinh ra H2 thì phải có tổng là 0,2125 mà
5 Tháng 7 lúc 15:26