Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường đ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường đ?

ID [0]

Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tương ứng 1: 3) với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 2,68A. Sau thời gian điện phân t (giờ), thu được dung dịch Y (chứa hai chất tan) có khối lượng giảm 10,375 gam so với dung dịch X. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 2,55 gam Al2O3. Bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước, hiệu suất điện phân 100%. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 3,5.
B. 4,7.
C. 6,0.
D. 5,0.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Vì nCl > 2nCu2+ ⇒ Al2O3 bị hòa tan là cho OH

nAl2O3 = 0,025 mol ⇒ nOH/Y = 0,025 × 2 = 0,05 mol

Để dung dịch chứa 2 chất tan thì 2 chất đó phải là Na2SO4 và NaOH

Với nCuSO4 = a → nNaCl = 3a (Theo giả thiết)

+ Đặt nH2 = b và nO2 = c → mGiảm = mCu + mH2 + mCl2 + mO2

\(\Leftrightarrow\) mGiảm = 64a + 2b + 1,5a×71 + 32c \(\Leftrightarrow\) 170,5a + 2b + 32c = 10,325 (1)

+ PT bảo toàn e → 2nCu + 2nH2 = 2nCl2 + 4nO2 \(\Leftrightarrow\) –a + 2b – 4c = 0 (2)

+ PT theo nOH → 2nH2 – 4nO2 = nOH \(\Leftrightarrow\) 2b – 4c = 0,05 (3)

+ Giải hệ (1) (2) và (3) ta có a = 0,05, b = 0,125 và c = 0,05

⇒ t = \(\dfrac{(0,05 \times 2 + 0,125 \times 2) \times 96500}{2,68 \times 3600}\) ≈ 3,5 giờ ⇒ Chọn A

Bình luận
nickvip993 pt theo oh- là sao ạ
Trả lời 26 Tháng 5 lúc 6:45
nqtuan94 Bảo toàn e
26 Tháng 5 lúc 9:35 Cảm ơn
lehuyen304 nếu viết quá trình anot catot thì viết tn ạ ?
9 Tháng 6 lúc 17:1 Cảm ơn
kinggraves2603 lỡ làm bài này nó ra trường hợp Cl- chưa điện phân hết thì phải giải TH2 ạ ? nếu như vậy thì vào thi sao đủ time :(
15 Tháng 2 lúc 13:48