Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ?

ID [646735]

Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân thu được dung dịch Y (làm quỳ tím hóa xanh), có khối lượng giảm 2,755 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y

A. 10 : 3.
B. 5 : 3.
C. 4 : 3.
D. 3 : 4.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Nhận thấy dung dịch Y làm quỳ tím hóa xanh → Y chứa OH- và bên catot xảy ra quá trình điện phân Cu2+, H2O bên anot mới điện phân xong hết Cl-

Khi cho Y tác dụng với AgNO3 thu được kết tủa là Ag2O : 0,01 mol

→ nOH- = nAg+ = 0,02 mol → nH2 = 0,01 mol

Chú ý khối lượng dung dịch giảm gồm Cu : y mol, H2 : 0,01 mol, Cl2 : 0,5x mol

Khi đó có hệ \(\left\{\begin{array}{l} 35,5x + 0,01.2 + 64y = 2,755\\ 2y + 0,01.2 = x\end{array} \right.\) → \(\left\{\begin{array}{l} x= 0,05\\y = 0,015\end{array} \right.\)

→ x : y = 10 : 3 ⇒ Chọn A

giangthoabs làm sao biết được có kết tủa Ag2o vậy anh
8 Tháng 5 lúc 9:42
longanlegend AgOH kém bền giải phóng thành Ag2O và H2O nha bạn
8 Tháng 5 lúc 10:46 Cảm ơn
sasukeduy113 cái này tính chất hóa học thôi em AgOH không bền phân hủy ra Ag2O và H2O ^^
8 Tháng 5 lúc 19:38 Cảm ơn