Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dòng điện một chiều ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dòng điện một chiều ?

ID [0]

Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa hỗn hợp CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dòng điện một chiều có cường độ ổn định. Sau t (h), thu được dung dịch X và sau 2t(h), thu được dung dịch Y. Dung dịch X tác dụng với bột Al dư, thu được a mol khí H2. Dung dịch Y tác dụng với bột Al dư, thu được 4a mol khí H2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.Tại thời điểm 2t(h), tổng số mol khí thoát ra ở hai cực là 9a mol.
B.Nước bắt đầu điện phân tại anot ở thời điểm 0,75t (h).
C.Khi thời gian là 1,75t (h), tại catot đã có khí thoát ra.
D.Tại thời điểm 1,5t(h), Cu2+ chưa điện phân hết.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án B Nhận thấy tỉ lệ mol của CuSO4 và NaCl là 1:1 nên khi Cl- thì Cu2+ chưa điện phân hết → Dung dịch X chứa H+

Gọi số mol của CuSO4 : xmol và NaCl : x mol

Tại thời điểm 2t (h) dung dịch X chứa Na+ : x mol, SO42- : x mol và H+ : x mol ( bảo toàn điện tích)

Có nH+ = 2nH2 = 8a → x = 8a

TH1 : Tại t (h) bên catot chỉ xay ra quá trình điện phân Cu2+, bên anot điện phân đồng thời Cl- và H2O → ne trao đổi = nCl- + nH+ = x + 2a = 10a

Vậy khi bên anot bắt đầu điện phân H2O thì số e trao đổi là x mol hay 8a mol

Thấy t(h) thí số e trao đổi là 10a

→ 0,8t thì số e trao đổi là 8a → Đáp án B sai

TH2: Tại t (h) bên catot điện phân hết Cu2+, xảy ra quá trình điện phân nước → dung dịch X chứa Na+ : x mol, SO42- : x mol và H+ : x mol ( bảo toàn điện tích )

KHi đó nH+ = 2nH2 = 2a → x = 2a ( vô lý)

Đáp án B.

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
thekhai15 - sao nhiều bài k giải thế nhĩ

Trả lời

sasukeduy113 giả sử ban đầu nCuSO4=nNaCl=2
CuSO4 +2NaCl=> Cu+Cl2+Na2SO4 (1)
CuSO4 +H2hO => Cu+H2SO4 +1/2 O2 (2)
sau t giờ hòa tan Al có H2 => có H+ => pứ (2) đang xảy ra
nCuSO4 pứ ở (1)=nNACl/2=1 mol
=>nCuSO4 pứ ở (2)=a
=> n e trong t giờ=2+2a
ở 2t giờ: nCuSO4 pứ ở (2)=nH2SO4=4a
=> nCuSO4 toàn pứ=1+4a
giả sử 2t giờ catot chưa tạo H2 => 2(1+4a)=2(2+2a)=> a=0,5 => nH2SO4=4a=2 (vô lí do nH2SO4 bé hơn nCuSO4)
=> sau 2t giờ catot đã tạo H2 (x mol), CuSO4 đã hết
=> nH2 do H2SO4=4a=1 => a=0,25
bảo toàn e tại Catot ở 2t giờ: 2nCu2+ +2nH2=2(2+2a)=> x=0,5
tại anot: nCl2=1 và nO2=0,75
=> tổng n khí=2,25=9a => A đúng
0,75t giờ thì ne=0,75(2+2a)=1,875 bé hơn nCl-=2 => Cl- chưa hết => H2O chưa đp => B sai
1,75t giờ thì ne=1,75(2+2a)=4,375 lớn hơn 2nCu2+=4 => catot đã có khí => C đúng
sau 1,5t giờ thì ne=1,5(2+2a)=3,75 bé hơn 2nCu2+ =4 => Cu2+ chưa hết => D đúng
vothivantrangmoon - giúp em bài này vs ạ

Trả lời

sasukeduy113 đã giải