Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của ?

ID [643072]

Điện tích của một bản tụ trong mạch dao động điện từ có phương trình là 2.png trong đó t tính theo giây. Tần số dao động của mạch là

A. 40 kHz.
B. 20kHz.
C. 10 kHz.
D. 200 kHz.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Sở GD & ĐT Hà Nội - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B 2.png
Bình luận