Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?

ID [786320]

Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?

A. Cuộc khởi nghĩa từng phần.
B. Mít tinh và biểu tình thị uy.
C. Khởi nghĩa vũ trang.
D. Cuộc Tổng khởi nghĩa.
Lại Thị Lan
Đáp án C
Bình luận