Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?

ID [304312]

Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga là gì?

A.Cuộc khởi nghĩa từng phần.
B.Mít tinh và biểu tình thị uy.
C.Khởi nghĩa vũ trang.
D.Cuộc Tổng khởi nghĩa.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận