Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m ?

ID [644669]

Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng K. Trong suốt quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn không đổi bằng 1 N. Chọn gốc toạ độ ở vị trí lò xo không biến dạng, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, lấy π2 ≈ 10. Tỷ số giữa tốc độ cực đại và tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình dao động là
644669.png

A. 0,9π.
B. 0,8π.
C. π.
D. 0,7π
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B 3a.png
Bình luận
superman2k mod gthich cụ thể giúp e chỗ giảm biên độ từng chu kì đc k ạ
Trả lời 28 Tháng 3 lúc 22:4
emlop12li Vì sao A4=2
Trả lời 29 Tháng 3 lúc 20:59
tuannguyentk4 bd là 2 rui
6 Tháng 4 lúc 10:35 Cảm ơn
robocon321 sao pk A0= 9cm ????
Trả lời 1 Tháng 4 lúc 22:8
thuhuyen30072000 Bài này ai giải thích giúp em ạ
Trả lời 4 Tháng 4 lúc 15:28
haiduongnguyen1995 Tại sao a0=9 ạ?
Trả lời 5 Tháng 4 lúc 15:25
duythin1022 giải thích e bài này vơi
Trả lời 7 Tháng 4 lúc 21:25
thinhkhieu A0=9???
giả thích cho e vs a
Trả lời 5 Tháng 5 lúc 15:6
luyenmh17 A0=A1+2X0
A1=A2+2X0
31 Tháng 5 lúc 17:7 (2) Cảm ơn
duythang0123 sao denta l0 lại bằng 0.01m vậy?
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 10:21