“Do you want me to help you with those suitcases?” – “”
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

“Do you want me to help you with those suitcases?” – “”

ID 544144.

“Do you want me to help you with those suitcases?” – “_________”

A. Of course, not for me.
B. No, I can’t help you now.
C. No, those aren’t mine.
D. No, I can manage them myself.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
phuonganh2308 544144
13/6/2018 lúc 21:45
alivepool99 ??? :v
13/6/2018 lúc 21:51 Cảm ơn
phuonganh2308 dịch giup m vs
13/6/2018 lúc 21:52 Cảm ơn
Fralone - bạn có muốn tôi giúp bạn mang hành lí không?
- không, tôi có thể tự xoay xở được.
13/6/2018 lúc 21:53 Cảm ơn