Doctors believe there is better in this modern world of ours to try to prevent illnesses than to rely on medicines to cu?
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Doctors believe there is better in this modern world of ours to try to prevent illnesses than to rely on medicines to cu?

ID 260819.

Doctors believe there is better in this modern world of ours to try to prevent illnesses than to rely on medicines to cure them.

A. Doctors
B. there is
C. of ours
D. to
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
annguy221 Sửa thế nào vậy
10 Tháng 5 lúc 15:32
duongtuoi => it is
10 Tháng 5 lúc 16:19 Cảm ơn
0974180828 sửa thành there was đúng ko
28 Tháng 5 lúc 0:43
alivepool99 there -> it
28 Tháng 5 lúc 7:45 Cảm ơn
tranlevyha Sao lại sửa thành it is vậy?
16 Tháng 6 lúc 21:16
captain2604 Cần chủ ngữ giả chứ không cần liệt kê.
17 Tháng 6 lúc 7:48 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: