Đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN, tARN được gọi tương ứng là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN, tARN được gọi tương ứng là:

ID [531982]

Đơn vị mã hóa thông tin di truyền trên ADN, tARN được gọi tương ứng là:

A. condon, anticodon.
B. anticodon, mã sao.
C. triplet, anticodon.
D. axit amin, anticodon.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPTQG_sở GD và ĐT Bắc Giang_lần 1.

Đinh Thu Thùy
Đáp án C
Bình luận
ariessoyani câu này đáp án là j ạ??
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 10:41
hagiangsgs đáp án c
14 Tháng 8 lúc 10:49 (1) Cảm ơn
congatri C ( sao t ko thấy sớm mới thi vừa xong
14 Tháng 8 lúc 14:59 Cảm ơn
hagiangsgs M nhấn câu nào cũng sai ka mak, đã hiện thị đáp án đou 😂😂
14 Tháng 8 lúc 16:11 Cảm ơn
wannie123 đáp án thi online hay sai vậy @@???
Trả lời 15 Tháng 8 lúc 14:51