Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự tha?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự tha?

ID [314553]

Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân Poloni (NPo) và số hạt nhân chì (NPb) theo thời gian t. Tỉ số khối lượng của hạt nhân chì so với hạt nhân Poloni vào thời điểm t2 = 2t1 gần bằng
3.png

A.9,10.
B.2,17.
C.2,13.
D.8,91.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D1.png
1.png
Bình luận
lynhaky123 - help !!

Trả lời

hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
ok ??
lynhaky123 cảm ơn mod ạ
hmhm - dùng ct Ncon/N mẹ = 2^(t/T)-1
tại chỗ 2 đồ thị gặp nhau => 1=2^(t/T)-1
tại t2=2t1=10/3t => Npb/N Po = 2^(10/3T)-1= 9,07
=> m1/m2= 9,07*206/210= D

Trả lời

ntkpdp chõ 10/3 đâu ra vậy hè
lehagiang32 10/3=2t1/T đó p
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
nam147258 - help ạ !

Trả lời

thantronghiep160199 câu này mình làm ra 9,079 ko biết sai ở đâu
nam147258 206/210 nhé
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
thantronghiep160199 quên nhân phân tử khối
superman2k - hep me

Trả lời

hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D