Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự tha?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Thì và sự phối hợp thì.

Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự tha?

ID 664180.

Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân Poloni (NPo) và số hạt nhân chì (NPb) theo thời gian t. Tỉ số khối lượng của hạt nhân chì so với hạt nhân Poloni vào thời điểm t2 = 2t1 gần bằng
3.png

A. 9,10.
B. 2,17.
C. 2,13.
D. 8,91.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
dachop_tiendu

Lại Đắc Hợp

1.png
1.png
superman2k hep me
30 Tháng 5 lúc 6:24
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
nam147258 help ạ !
31 Tháng 5 lúc 9:11
thantronghiep160199 câu này mình làm ra 9,079 ko biết sai ở đâu
31 Tháng 5 lúc 23:46 Cảm ơn
nam147258 206/210 nhé
1 Tháng 6 lúc 8:14 Cảm ơn
thantronghiep160199 quên nhân phân tử khối
1 Tháng 6 lúc 15:13 Cảm ơn
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
hmhm dùng ct Ncon/N mẹ = 2^(t/T)-1
tại chỗ 2 đồ thị gặp nhau => 1=2^(t/T)-1
tại t2=2t1=10/3t => Npb/N Po = 2^(10/3T)-1= 9,07
=> m1/m2= 9,07*206/210= D
1 Tháng 6 lúc 10:37
ntkpdp chõ 10/3 đâu ra vậy hè
8 Tháng 6 lúc 20:47 Cảm ơn
lehagiang32 10/3=2t1/T đó p
22 Tháng 6 lúc 21:15 Cảm ơn
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
lynhaky123 help !!
3 Tháng 8 lúc 23:57
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
ok ??
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
lynhaky123 cảm ơn mod ạ
3 Tháng 8 lúc 23:59 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ