Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự tha?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự tha?

ID [664180]

Đồng vị Po210 phóng xạ α và biến thành hạt nhân chì Pb206 bền. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi số hạt nhân Poloni (NPo) và số hạt nhân chì (NPb) theo thời gian t. Tỉ số khối lượng của hạt nhân chì so với hạt nhân Poloni vào thời điểm t2 = 2t1 gần bằng
3.png

A. 9,10.
B. 2,17.
C. 2,13.
D. 8,91.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án D 1.png
1.png
Bình luận
superman2k hep me
30 Tháng 5 lúc 6:24
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
nam147258 help ạ !
31 Tháng 5 lúc 9:11
thantronghiep160199 câu này mình làm ra 9,079 ko biết sai ở đâu
31 Tháng 5 lúc 23:46 Cảm ơn
nam147258 206/210 nhé
1 Tháng 6 lúc 8:14 Cảm ơn
thantronghiep160199 quên nhân phân tử khối
1 Tháng 6 lúc 15:13 Cảm ơn
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
hmhm dùng ct Ncon/N mẹ = 2^(t/T)-1
tại chỗ 2 đồ thị gặp nhau => 1=2^(t/T)-1
tại t2=2t1=10/3t => Npb/N Po = 2^(10/3T)-1= 9,07
=> m1/m2= 9,07*206/210= D
1 Tháng 6 lúc 10:37
ntkpdp chõ 10/3 đâu ra vậy hè
8 Tháng 6 lúc 20:47 Cảm ơn
lehagiang32 10/3=2t1/T đó p
22 Tháng 6 lúc 21:15 Cảm ơn
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
lynhaky123 help !!
3 Tháng 8 lúc 23:57
hungheh2017 Bài này bạn làm như sau nhé ta có công thức : Ncon/Nme = 2^(-t/T)
+>tại chỗ đồ thị gặp nhau ta có 1=2^(-t/T)
+>tại t2=2t1 =10/3t -> N Pb/N Po =2^(-10/3T) =9,07
M1/m2=9,07*(206/210) =8,91 -> D
ok ??
3 Tháng 8 lúc 23:58 Cảm ơn
lynhaky123 cảm ơn mod ạ
3 Tháng 8 lúc 23:59 Cảm ơn