Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol CO2. Nếu lấy cùng một ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol CO2. Nếu lấy cùng một ?

ID [435821]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol CO2. Nếu lấy cùng một lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thì khối lượng kết tủa thu được lớn hơn 4,0 gam. Công thức cấu tạo của C3H4 và C4H4 trong X lần lượt là:

A. CH≡C-CH3, CH2=C=C=CH2.
B. CH2=C=CH2, CH2=C=C=CH2.
C. CH≡C-CH3, CH2=CH-C≡CH.
D. CH2=C=CH2, CH2=CH-C≡CH.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C \(n_{C_2H_2}=n_{C_3H_4}=n_{C_4H_4}=a\)

\(n_{CO_2}=0,09 2a+3a+4a=0,09 \Rightarrow a=0,01\)

Giả sử \(C_3H_4, C_4H_4\) đều có liên kết 3 đầu mạch, khi đó

\(m_{kt}=m_{C_2Ag_2}+m_{C_3H_3Ag} + m_{C_4H_3Ag}=0,01*(240+147+159)=5,46 >4\)(thỏa mãn)

Với các trường hợp \(C_3H_4 \) hay \(C_4H_6\) không có liên kết 3 đầu mạch thì đều không thỏa mãn

Vậy \(C_3H_4: HC \equiv C-CH_3; C_4H_4: CH_2=CH-C \equiv CH\)

Chọn C
Bình luận
tucchet tại sao là c . 9/5/2014
10 Tháng 5 lúc 9:8
hoangtubk giả sử c4h4 ko td.. thi lượng kết tủa t ra nhỏ hơn 4 nên = c4h4 có td . 10/5/2014
11 Tháng 5 lúc 21:57
thangtuan123 tính được khối lượng kết tủa của c2h2 là 2.6, tính riêng kết tủa của c4h4 hoặc c3h4 rồi cộng với 2.6 đều nhỏ hơn 4 -- cả c3h4 và c4h4 tác dụng . 16/5/2014
17 Tháng 5 lúc 20:16
kmfleaf KmfLeaf lớn hơn mà đọc không lớn hơn @@ . 21/5/2014
22 Tháng 5 lúc 18:29
duongvannhat cái đờ mờ có chữ nhớn hơn kìa -_- fffff . 8/1/2015
9 Tháng 1 lúc 14:56
fcbtp123456 Thấy lớn hơn thì chọn c luôn . . 10/1/2015
11 Tháng 1 lúc 0:2
canhcuthoangde anh chả cần tính . 28/3/2015
29 Tháng 3 lúc 21:43
tuan1212 hu hu . 29/3/2015
30 Tháng 3 lúc 20:26
phongnt28 vai lon hon ma . 29/3/2015
30 Tháng 3 lúc 22:26
mauthai97 . . 30/3/2015
31 Tháng 3 lúc 14:28
thangls123 de DH 2011 . 31/3/2015
1 Tháng 4 lúc 15:30
danphuong789 lớn hơn mà đọc thành nhỏ hơn . 6/4/2015
7 Tháng 4 lúc 23:46