Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chấ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chấ?

ID [653421]

Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 chất béo triglixerit cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam chất béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

A. 7,312 gam.
B. 7,512 gam.
C. 7,412 gam.
D. 7,612 gam.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Triệu Sơn 2 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Ta có nC : nH = 57 : 106 → Chất béo có CTPT C57H106O6

⇒ nChất béo = 0,008 mol → nNaOH pứ = 0,024 mol → nGlixerol = 0,008 mol

BTKL ta có: 7,088 + 0,024×40 – 0,008×92 = 7,312 gam ⇒ Chọn A

Bình luận