Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được ?

ID [664685]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm vinyl axetat, metyl metacrylat và một triglixerit X (biết thuỷ phân X thu được hai axit oleic, stearic có tỉ lệ mol tương ứng 1:2 và glixerol), thu được 3,6 gam H2O và 6,72 lít CO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 4,0.
B. 7,2.
C. 13,6.
D. 16,8.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Hà Tĩnh - Lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: ► E gồm CH3COOCH=CH2, CH2=C(CH3)COOCH3 và (C17H33COO)(C17H35COO)2C3H5.

Mà CH3COOCH=CH2 = C4H6O2 = (CH2)3.CO2 || CH2=C(CH3)COOCH3 = C5H8O2 = (CH2)4.CO2.

(C17H33COO)(C17H35COO)2C3H5 = C57H108O6 = (CH2)54.3CO2 ||⇒ quy E về CH2 và CO2.

► nCH2 = nH2O = 0,2 mol ⇒ nCO2 = 0,3 – 0,2 = 0,1 mol ||⇒ m = 0,2 × 14 + 0,1 × 44 = 7,2(g) ⇒ chọn B.

Bình luận
kimnganqt làm sao?
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 22:27
pim2k quy đổi CH2 :x và CO2: y
đề có 0,2 H20 0,3 CO2
lập hệ: x+y=0,3
x=0,2 ==> y=0,1
=>m = 0,2x14+ 44x0,1=7,2g
8 Tháng 6 lúc 22:51 (1) Cảm ơn
emlagi sao lai quy doi nhu vay the ban
8 Tháng 6 lúc 22:54 Cảm ơn
ngoclonga2 hép mi ((((((((
Trả lời 15 Tháng 6 lúc 8:45
rongden_167 E gồm C₄H₆O₂ + C₅H₈O₂ + C₅₇H₁₀₈O₆ ⇔ C₃H₆.CO₂ + C₄H₈.CO₂ + C₅₄H₁₀₈.3CO₂ ⇔ x mol CH₂ + y mol CO₂. Quy đổi và giải bình thường nhé.!
15 Tháng 6 lúc 9:6 Cảm ơn