Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp (H) gồm ba este đơn chức X, Y, Z (trong đó X và Y mạch hở, MX < MY ; Z chứa vòng ben?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp (H) gồm ba este đơn chức X, Y, Z (trong đó X và Y mạch hở, MX < MY ; Z chứa vòng ben?

ID [9893]

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp (H) gồm ba este đơn chức X, Y, Z (trong đó X và Y mạch hở, MX < MY ; Z chứa vòng benzen) cần vừa đủ 2,22 mol O2, thu được 20,16 gam H2O. Mặt khác m gam (H) tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch NaOH 9,2%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m + 5,68 gam muối khan (gồm 3 muối trong đó có hai muối cùng số C) và hỗn hợp T chứa hai ancol có số nguyên tử cacbon liên tiếp nhau. Tỉ khối của T so với He bằng 9,4. Phần trăm khối lượng của Y có giá trị gần nhất với

A.29%.
B.30%.
C.31%.
D.32%.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án BGiải: ● Giả sử không có este của phenol

⇒ nH = nNaOH = nhh Ancol = 0,46 mol.

+ Bảo toàn khối lượng ⇒ nhh Ancol = mH + mNaOH – mMuối = 12,72 gam.

⇒ MTrung bình ancol = \(\dfrac{12,72}{0,46}\) = 27,65 ⇒ Vô lý vì ancol bé nhất là CH3OH (32).

⇒ Có este của phenol.

+ Giải hỗn hợp T ta có: Từ tỉ khối hơi ⇒ \(\dfrac{nCH_3OH}{nC_2H_5OH} = \dfrac{3}{2}\) ⇒ Đặt nCH3OH = 3a và nC2H5OH) = 2a.

+ Vì có muối của phenol ⇒ Có tạo ra H2O ⇒ Đặt nH2O = b.

⇒ 32×3a + 46×2a + 18b = 12,72 \(\Leftrightarrow\) 156a + 18b = 12,72 (1).

⇒ 3a + 2a + 2b = nNaOH \(\Leftrightarrow\) 5a + 2b = 0,46 mol (2).

+ Giải hệ (1) và (2) ⇒ a = 0,06 và b = 0,08 mol ⇒ nhh este = 0,46 – 0,08 = 0,36 mol.

+ Bảo toàn oxi ⇒ nO/CO2 = 0,38×2 + 2,22×2 – 1,12 = 4,08 ⇒ nCO2 = 2,04 mol

● Giải theo kinh nghiệm: X và Y sẽ cho cùng 1 muối và riêng Z sẽ tạo 2 muối.

+ Gọi số cacbon trong X, Y và Z lần lượt là a b và c ⇒ PT theo số mol CO2: 0,18a + 0,12b + 0,08c = 2,04.

⇒ Giải PT nghiệm nguyên ta có: a = 4, b = 5 và c = 9.

+ Gọi số nguyên tử hiđro trong X Y và Z lần lượt là a b và c ⇒ PT theo số mol H: 0,18a + 0,12b + 0,08c = 2,24.

⇒ Giải Pt nghiệm nguyên ta có: a = 4, b = 6 và c = 10.

● Vậy hỗn hợp H chứa \(\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}CH \equiv C - C{\rm{OOC}}{{\rm{H}}_3}:0,18\\CH \equiv C - C{\rm{OO}}{{\rm{C}}_2}{H_5}:0,12\\{{\rm{C}}_2}{H_5}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_6}{H_5}:0,08\end{array} \right.}_{38,88g}.\)

⇒ %mY = \(\dfrac{0,12 \times 98}{38,88}\) ≈ 30,35% ⇒ Chọn B
______________________________
● Trên thực tế bài này phải xét nhiều TH và đây chỉ là cách làm theo kinh nghiệm!!!

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
nguyenthihongtham - các hệ số 0.18, 0.12 ở đâu ra vậy

Trả lời

nqtuan94 tính ra chứ lấy đâu e !
kingofthedark đêm khuya rảnh rỗi đóng góp tí LG
nNaOh=0,46 (mol )
thấy 2 ẩn m triệt cho nhau thì nghĩ đến tính lượng H2o tạo ra
gọi 2x là số mol este ancol thì só este phenol = 1/2(0,46-2x)=0,23-x
bảo toàn khối lượng ptrình thủy phân : 0,46.40 = 5,68 + 9,4.4.2x + 18.(0,23-x)
suy ra x= 0,15
nancol = 0,3 neste phenol = 0,23-0,15=0,08
Mancol = 9,4.4 = 37,6 --> 2 ancol là ch3oh và c2h5oh
sử dụng đường chéo thì nC2H5OH : nCH3OH = 2
kết hợp với số mol ancol giải ra nC2H5OH = 0,12 nCH3OH = 0,18
nCOO = neste ancol + nestephenol = 0,3 + 0,08 = 0,38
bảo toàn O ptrình đốt cháy dễ dàng rút được nCO2= 2,04
bảo toàn khối lượng ngược lại tính ra m =38,88
mmuối = 38,88 + 5,68 = 44,56 (g)
nmuối = 0,12 + 0,18 + 0,08.2 = 0,46
Mtbình muối = 96,69 --> Rtb = 29,69 như vậy sẽ có các gốc HCOONa ,CH3COONa , CH2=CH-COOH ,HC-=C-COONa
ta đã biết hết số mol của 3 chất X( 0,18) Y(0,12) Z(0,08)
liên tưởng đến công thức số pi (k-1).nHC=nCo2-nH2O
đặt số pi+1 trong X Y là n m . Z là este phenol nên tổng có 5pi ( 4pi vòng và 1 pi C=O)
như vậy n m chính là số pi trong gốc axit vì +1 thì đã trừ 1 pi trong gốc C=O rồi
0,12m + 0,18n + (5-1).0,08 = 2,04 - 1,12
0,12m + 0,18n =0,6
bienẹ luận rút n=2 m=2
vậy chỉ có HC-=C-COONa là thỏa mãn
vậy X : HC-=C-COOCH3 : 0,18
Y : HC-=C-COOC2H5 : 0,12
%Y = 0,12.98/38,88=30,35%
tokhoa98 - tìm số nguyên tử H nhiều lúc làm đau tim

Trả lời

BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Chuyên đề bài tập anđehit cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
Giải đáp về phản ứng thủy phân của este thường

Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Cực trị của hàm số trùng phương (chứa tham số)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)