Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 0,805 mol O2, sinh ra 0,57 mol CO2 và 0,53 mol H2O. Cũng m gam ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 0,805 mol O2, sinh ra 0,57 mol CO2 và 0,53 mol H2O. Cũng m gam ?

ID [660232]

Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol COvà 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là:

A. 16,68 gam.
B. 18,28 gam.
C. 20,28 gam.
D. 23,00 gam.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Liên Trường - Sở GD & ĐT Nghệ An - MĐ 201 - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Screenshot_14.png
Bình luận