Đun m gam saccarozơ với dung dịch H2SO4 để phản ứng thuỷ phân xảy ra được dung dịch X. Đem X tác dụng với lượng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đun m gam saccarozơ với dung dịch H2SO4 để phản ứng thuỷ phân xảy ra được dung dịch X. Đem X tác dụng với lượng?

ID [664727]

Đun m gam saccarozơ với dung dịch H2SO4 để phản ứng thuỷ phân xảy ra được dung dịch X. Đem X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 21,6 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thuỷ phân saccarozơ là 75%. Giá trị m là

A. 12,825.
B. 22,800.
C. 34,200.
D. 25,650.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Thanh Chương 1 - Lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
thaison113 key sai pk mn????
Trả lời 16 Tháng 6 lúc 8:0
ngocanh13112k ♥ Key đúng rôi cậu :>
♥ Gọi nSacca là x => khi thủy phân với H=75% tạo ra 0,75x mol Glu và 0,75x mol Fruc
=> 0,75x*2*2=21,6/108 => x=1/15 => m=1/15*342=22,8g ^^
16 Tháng 6 lúc 8:21 Cảm ơn