Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác ở toC (trong bình kín dung tích kh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác ở toC (trong bình kín dung tích kh?

ID [634937]

Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 1 mol CH3COOH và 2 mol C2H5OH có H2SO4 đặc xúc tác ở toC (trong bình kín dung tích không đổi) đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,6 mol HCOOC2H5 và 0,4 mol CH3COOC2H5. Nếu đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol HCOOH, 3 mol CH3COOH và a mol C2H5OH ở điều kiện như trên đến trạng thái cân bằng thì thu được 0,8 mol HCOOC2H5. Giá trị của a là

A. 9,97.
B. 1,92.
C. 0,97.
D. 9,92.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận
thaoo1932003 Bài này làm như thế nào ạ????
Trả lời 12 Tháng 5 lúc 21:15
nqtuan94 Bái này liên quan đến HSCB nên bỏ qua nhé
12 Tháng 5 lúc 21:22 (1) Cảm ơn