Đun nóng hợp chất hữu cơ E (mạch hở) với lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 0,04 mol a?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live tiếng Anh: ôn tập thi học kì I - Buổi 2

Đun nóng hợp chất hữu cơ E (mạch hở) với lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 0,04 mol a?

ID [650174]

Đun nóng hợp chất hữu cơ E (mạch hở) với lượng vừa đủ dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 0,04 mol ancol X (no, mạch hở) và 6,4 gam muối khan của một axit cacboxylic Y (mạch cacbon không phân nhánh).
Đốt cháy toàn bộ X cần vừa đủ 2,24 lít khí O2 (đktc), thu được CO2 và H2O.
Nung nóng lượng muối khan trên trong bình kín chứa khí O2 dư, thu được 4,24 gam Na2CO3, 5,28 gam CO2 và 0,72 gam H2O.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Phân tử E chứa 5 nguyên tử O.
B. Y cộng HBr tạo một sản phẩm duy nhất.
C. Y có đồng phân hình học.
D. X là etylen glicol.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận