Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Dung dịch NaCl dẫn được điện là do

Dung dịch NaCl dẫn được điện là do

A. các nguyên tử Na, Cl di chuyển tự do.

B. các ion Na+, Cl- di chuyển tự do.

C. phân tử NaCl dẫn được điện.

D. phân tử NaCl di chuyển tự do.

Đáp án B