Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?

ID [756096]

Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?

A. H2N–CH2–COOH.
B. CH3–NH2.
C. CH3COOC2H5.
D. C6H5–NH2 (anilin).
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan