Dung dịch X làm quỳ tím ngả màu xanh, dung dịch Y không làm đổi màu quỳ tím. Trộn X và Y thấy xuất hiện kết tủa. Hai dun?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dung dịch X làm quỳ tím ngả màu xanh, dung dịch Y không làm đổi màu quỳ tím. Trộn X và Y thấy xuất hiện kết tủa. Hai dun?

ID [144258]

Dung dịch X làm quỳ tím ngả màu xanh, dung dịch Y không làm đổi màu quỳ tím. Trộn X và Y thấy xuất hiện kết tủa. Hai dung dịch X và Y có thể là:

A.NaOH và K2SO4.
B.NaOH và FeCl3.
C.K2CO3 và Ba(NO3)2.
D.Na2CO3 và KNO3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C HD: Để ý rằng trộn X và Y thu được kết tủa → loại đáp án A và D. Để ý rằng dung dịch NaOH và K2CO3 đều có tính bazo: tính bazo của NaOH do ion OH-, tính bazo của K2CO3 do ion CO32-. Mặt khác dung dịch Y không làm đổi màu quỳ tím → loại B (tính axit của FeCl3 do ion Cl).
Chọn đáp án C.
Giải thích thêm về tính axit của dung dịch FeCl3: Cation Fe3+ được tạo ra do sự điện ly FeCl3 tác dụng với nước tạo thành chất điện ly yếu Fe(OH)2+ và giải phóng ion H+:
Fe3+ + HOH ⇄ Fe(OH)2+ + H+.
Bình luận
ntnghiamoon - Cho em hỏi đây là sách gì vậy ạ

Trả lời

shin218 - Chọn B mà T>T

Trả lời

tranduchoanghuy giải vip bị nhầm ấy em ^_^ C đúng rồi nha
truongthanhhien - Truongthanhhien loại C sao đáp án lại C . 5/4/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 sai rồi. nó là 1 đoạn lòng mà . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - sống trong đời sống,cần có 1 tấm lòng . 6/3/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 k còn câu gì khác ngoài câu này để nói sao? hình như câu tủ thì phải. . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - cuộc sống mà . 6/3/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 tại ny k nhớ tốt mị. . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - sao lại là do ny vậy . 6/3/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 do ny. . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - do cuộc sống . 6/3/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 k đc dạy vẫn làm đúng còn t đc dạy mà vẫn sai. . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - ò thế hả ny k đcdạy cái này . 6/3/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 có đc hc hồi c3 ý. cjao có dạy. . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - cái này đâu có được học đâu . 6/3/2016

Trả lời

bibihana97 - Bibihana97 eny sai rồi. nghi là axit rồi nhưng vẫn k tin. . 6/3/2016

Trả lời

tranmanhdat3006 - FeCl3 là mt axit hả trời,may mà vẫn làm đúng . 5/3/2016

Trả lời

moonvn749 - ........... . 14/3/2015

Trả lời

manschaft2014 - manschaft2014 áo . 28/2/2015

Trả lời

ngothuha1997 - gấu . 26/2/2015

Trả lời

darkmoon97 - ......... . 25/2/2015

Trả lời

nguyenchibao97 - mỗi mjh sai câu nỳ..bùn nhỉ.. . 25/2/2015

Trả lời