Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi một trong các thông số của đoạn?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi một trong các thông số của đoạn?

ID [664532]

Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi một trong các thông số của đoạn mạch bằng các cách nêu sau đây, cách nào có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra?

A. Tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.
B. Giảm tần số của dòng điện.
C. Tăng điện dung của tụ điện.
D. Giảm điện trở thuần của mạch.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án B
Bình luận
isaacpham1711 Giải giúp mk vs ạ
Trả lời 19 Tháng 6 lúc 23:17
tranquochung076217 zc = 1/wc còn zl=wzl mà f giảm thì w giảm => zc tăng, zl giảm nhé bạn ,mà mạch đang có tính cảm nên zc phải tăng và zl phải giảm cho đến khi chúng triệt tiêu nhau thì có cộng hưởng
19 Tháng 6 lúc 23:48 (1) Cảm ơn
qpmocdi A chứ a, k thì f phải tằn chứ a
Trả lời 20 Tháng 6 lúc 7:46
reus98 e hiểu như thế này nha :
+ Theo đề ra thì : Dung kháng của đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng.
Zc < ZL
mà ta đã biết để xảy ra hiên tượng cộng hưởng thì : ZL = Zc
Zc = 1/WC = 1/2pi.f.C
để Zc nó tiến tới bằng với ZL thì ta phải giảm tần số f
20 Tháng 6 lúc 8:38 (1) Cảm ơn
reus98 câu này key B chuẩn rồi Giảm tần số của dòng điện.
Đoạn mạch RLC có ZC < ZL, muốn hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra, ta nên giảm tần số dòng điện vì lúc đó ZC tăng và ZL giảm xuống đến khi ZL = ZC.
Còn ZL = 2πfL giảm cho tới khi chúng bằng nhau ZL = ZC thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
20 Tháng 6 lúc 8:40 (1) Cảm ơn