Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường :
Đường cơ sở của nước ta được xác định là đường :
A. Nằm cách bờ biển 12 hải lí.   
B. Nối các  điểm có độ sâu 200 m. 
C. Nối các mũi đất xa nhất với các đảo ven bờ. 
D.
Tính từ mức nước thủy triều cao nhất đến các đảo ven bờ.

Đáp án C