Đường cong y = 2{x^3} - 3left( {2m + 1} right){x^2} + 6mleft( {m + 1} right)x + 1 có hai điểm cực trị đối xứng với?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Đường cong y = 2{x^3} - 3left( {2m + 1} right){x^2} + 6mleft( {m + 1} right)x + 1 có hai điểm cực trị đối xứng với?

ID [751409]

Đường cong \(y = 2{x^3} - 3\left( {2m + 1} \right){x^2} + 6m\left( {m + 1} \right)x + 1\) có hai điểm cực trị đối xứng với nhau qua đường thẳng \(y = x + 2\) khi \(m \in \left\{ {a;b;c} \right\}\). Tính giá trị biểu thức \(M = 4\left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right)\).

A. \(M = 10.\)
B. \(M = 16.\)
C. \(M = 13.\)
D. \(M = 12.\)
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
0838502268 bài này giải ntn?
14 Tháng 8 lúc 10:2
daudaihock52a1 đối xứng khi y'=0 có 2 nghiệm phân biệt
Gọi A( ) B() I là TĐ AB =>I()
theo đề bài ta có hệ phtrinh I thuộc d:y=x+2 và d vuông góc AB =>m
14 Tháng 8 lúc 10:21 (1) Cảm ơn
0838502268 tính được tọa độ A,B hơi rắc rối :(
14 Tháng 8 lúc 11:12 Cảm ơn