Đường sức điện cho biết
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Đường sức điện cho biết

ID 530507.

Đường sức điện cho biết

A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.
C. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.
D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
moonGift ( Nguyễn Thị Hảo )

5/6/2017 lúc 13:10 Link fb:

Đường sức điện cho biết hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.
minhhuong2072001 đáp án có cx như ko =.=
12/6/2017 lúc 15:30
luanantin
30/6/2017 lúc 15:15 Cảm ơn
dungcaubai ttttttttttttttttttttttttttttttttttt
15/7/2017 lúc 15:47
hmhuy191101 là sao mình vẫn chưa hiểu ạ :3
3/8/2017 lúc 16:0
alivepool99 A sai vì đường sức điện không cho biết độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy
B và C sai nốt
<=> D đúng
9/8/2017 lúc 16:24 Cảm ơn
vustoneensej đường sức điện là đường đi của từ trường, mà lực điện thì có phương tiếp tuyến với nó nên tại 1 điểm thì cứ có đsđ thì chắc chắn sẽ xđ đc hướng lực điện
7/6/2018 lúc 10:31