E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng ?

ID [0]

E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M thu được 74,4 gam hỗn hợp F gồm 3 muối trong đó muối của axit glutamic và muối của glyxin. Phần trăm khối lượng muối có khối lượng mol lớn nhất trong hỗn hợp F gần nhất với

A.21.
B.62.
C.56.
D.61.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: ► X là triglixerit ⇒ phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3.

Lại có: E tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 ⇒ Y tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3.

⇒ Y là GlyGlu ||● Đặt nX = x; nY = y ⇒ nE = x + y = 0,15 mol.

\(\dfrac{{{m_O}}}{{{m_N}}} = \dfrac{{16(6x + 5y)}}{{14 \times 2y}} = \dfrac{{32}}{7}\) ||⇒ giải hệ có: x = 0,05 mol; y = 0,1 mol.

► Muối của axit béo có PTK lớn ⇒ chắc chắn sẽ là muối có PTK lớn nhất trong F.

nGly-Na = nGlu-Na2 = 0,1 mol ⇒ mmuối của axit béo = 45,6(g) ⇒ %m = 61,29% ⇒ chọn D.

Bình luận
vothivantrangmoon - giúp e với ạ

Trả lời

sasukeduy113 mO:mN=32:7 => nO:nN=32/16 : 7/14=2 : 1/2 =4:1
nX:nNaOH=1: 3 (vì là triglixerit)
nE: nNaOH=0,15:0,45=1: 3
=> Y cũng tác dụng NaOH tỉ lệ 1 => Y là dipeptit => Y phải là Gly-Glu
đặt x y là số mol X Y
=> nE=xy=0,15
mặt khác: nO=4nN=> 6x+5y=4*2y
=> x=0,05 và y=0,1
=> n muối Gly=n Muối Glu=0,1
=> m 2 muối aa =28,8g
=> % muối cacboxylic=(74,4-28,8)/74,4 => KQ
tknganthoi - ai chỉ dới

Trả lời

huyenchi162 - câu này làm ntn vậy ạ

Trả lời

ronaldo789 - giup em vs ak

Trả lời