E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng ?

ID [664747]

E là hỗn hợp gồm triglixerit X và peptit Y mạch hở (tỷ lệ mO : mN trong E là 32 : 7). Cho 0,15 mol hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M thu được 74,4 gam hỗn hợp F gồm 3 muối trong đó muối của axit glutamic và muối của glyxin. Phần trăm khối lượng muối có khối lượng mol lớn nhất trong hỗn hợp F gần nhất với

A. 21.
B. 62.
C. 56.
D. 61.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: ► X là triglixerit ⇒ phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3.

Lại có: E tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3 ⇒ Y tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 3.

⇒ Y là GlyGlu ||● Đặt nX = x; nY = y ⇒ nE = x + y = 0,15 mol.

\(\dfrac{{{m_O}}}{{{m_N}}} = \dfrac{{16(6x + 5y)}}{{14 \times 2y}} = \dfrac{{32}}{7}\) ||⇒ giải hệ có: x = 0,05 mol; y = 0,1 mol.

► Muối của axit béo có PTK lớn ⇒ chắc chắn sẽ là muối có PTK lớn nhất trong F.

nGly-Na = nGlu-Na2 = 0,1 mol ⇒ mmuối của axit béo = 45,6(g) ⇒ %m = 61,29% ⇒ chọn D.

Bình luận
ronaldo789 giup em vs ak
9 Tháng 6 lúc 7:8
huyenchi162 câu này làm ntn vậy ạ
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 16:46
tknganthoi ai chỉ dới
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 15:30
vothivantrangmoon giúp e với ạ
Trả lời 20 Tháng 6 lúc 8:39
sasukeduy113 mO:mN=32:7 => nO:nN=32/16 : 7/14=2 : 1/2 =4:1
nX:nNaOH=1: 3 (vì là triglixerit)
nE: nNaOH=0,15:0,45=1: 3
=> Y cũng tác dụng NaOH tỉ lệ 1 => Y là dipeptit => Y phải là Gly-Glu
đặt x y là số mol X Y
=> nE=xy=0,15
mặt khác: nO=4nN=> 6x+5y=4*2y
=> x=0,05 và y=0,1
=> n muối Gly=n Muối Glu=0,1
=> m 2 muối aa =28,8g
=> % muối cacboxylic=(74,4-28,8)/74,4 => KQ
20 Tháng 6 lúc 11:10 Cảm ơn