Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dun?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dun?

ID 357658.

Este A no, mạch hở có công thức thực nghiệm (C3H5O2)n. Khi cho 14,6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 16,4 gam muối khan. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3COO-CH2-COOCH3
B. HCOO-C2H4-OOCC2H5
C. CH3COO-C2H2-COOCH3
D. CH3OOC-CH2-COOC2H5
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
anhvan9a bài này làm sao vậy ạ?
14 Tháng 8 lúc 20:12
tranduchoanghuy Nhìn 4 đáp án thấy đều chứa 4 oxi ⇒ n = 2 ^_^
⇒ nA = 0,1 mol || Dễ thấy tất cả đều phản ứng theo tỉ lệ 1 : 2 với NaOH
⇒ nNaOH = 0,2 mol ⇒ BTKL: m ancol = 14,6 + 0,2 × 4 – 16,4 = 6,2 gam
⇒ M ancol = 62 g/mol ⇒ ancol là HOCH₂CH₂OH ⇒ chọn B
15 Tháng 8 lúc 22:7 (1) Cảm ơn
huynh19042002 s biết là n= 2 v bạn
15 Tháng 8 lúc 22:39
tranduchoanghuy C3nH5nO2n mà 4 đáp án đều 4 oxi ⇒ 2n = 4 ⇒ n = 2
15 Tháng 8 lúc 22:43 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: