Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y v?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Phương pháp giải bài toán khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng ngầu nhất

Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y v?

ID 657609.

Este hai chức, mạch hở X có công thức phân tử C6H6O4 và không tham gia phản ứng tráng bạc. X được tạo thành từ ancol Y và axit cacboxyl Z. Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường; khi đun Y với H2SO4 đặc ở 170oC không tạo ra anken. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất X có mạch cacbon phân nhánh.
B. Chất Z không tham gia phản ứng tráng bạc.
C. Chất Y có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
D. Phân tử chất Z có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: k = (2 × 6 + 2 – 6) ÷ 2 = 4. Y không phản ứng với Cu(OH)2 và không tạo anken.

⇒ có 2 TH. Với TH số C/Y ≥ 3 + mạch hở ⇒ không điền πC=C được

⇒ Y là CH3OH (⇒ C sai) ⇒ X là CH3OOC-C≡C-COOCH3 (⇒ A sai).

⇒ Z là HOOC-C≡C-COOH (⇒ D sai) ⇒ B đúngchọn B.

LostToWin cau nay la sao @@
5 Tháng 5 lúc 22:3
tranduchoanghuy Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở đk thường => ancol đơn chức
hoặc ancol 2 chức không có OH liền kề ^_^
TH1: Y là ancol 2 chức => ít nhất chứa 3C || Lại có: X mạch hở
=> Z là axit đơn chức => chia đều C thì X phải là HCOO-CH2-C≡C-CH2-OOCH
=> trái gt vì X tráng bạc được ^_^
TH2: Y là ancol đơn chức mà Y lại không tách H2O tạo anken được
=> có 2 TH nữa, hoặc Y không no hoặc Y là CH3OH.
- Với Y không no => chứa ít nhất 3C => 2 gốc không no chứa ít nhất 6C
=> vô lý (vì còn phải chia C cho gốc axit nữa @@)
=> Y là CH3OH => X là CH3OOC-C≡C-COOCH3 => Z là HOOC-C≡C-COOH
Xét các đáp án:
A. Sai vì X mạch thẳng
B. Đúng.
C. Sai vì nhiệt độ sôi CH3OH < C2H5OH
D. Sai vì H(Z) = 2 < O(Z) = 4
6 Tháng 5 lúc 12:43 Cảm ơn
lequocdat1234 Câu này ạ
5 Tháng 5 lúc 22:10
tranduchoanghuy Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở đk thường => ancol đơn chức
hoặc ancol 2 chức không có OH liền kề ^_^
TH1: Y là ancol 2 chức => ít nhất chứa 3C || Lại có: X mạch hở
=> Z là axit đơn chức => chia đều C thì X phải là HCOO-CH2-C≡C-CH2-OOCH
=> trái gt vì X tráng bạc được ^_^
TH2: Y là ancol đơn chức mà Y lại không tách H2O tạo anken được
=> có 2 TH nữa, hoặc Y không no hoặc Y là CH3OH.
- Với Y không no => chứa ít nhất 3C => 2 gốc không no chứa ít nhất 6C
=> vô lý (vì còn phải chia C cho gốc axit nữa @@)
=> Y là CH3OH => X là CH3OOC-C≡C-COOCH3 => Z là HOOC-C≡C-COOH
Xét các đáp án:
A. Sai vì X mạch thẳng
B. Đúng.
C. Sai vì nhiệt độ sôi CH3OH < C2H5OH
D. Sai vì H(Z) = 2 < O(Z) = 4
6 Tháng 5 lúc 12:43 Cảm ơn
lethiphiyen CT của X là C2(COOCH3)2 nha
5 Tháng 5 lúc 23:7
hungthang231 ai có thể giải thích dễ hiểu hơn ko
6 Tháng 5 lúc 9:10
tranduchoanghuy Y không phản ứng với Cu(OH)2 ở đk thường => ancol đơn chức
hoặc ancol 2 chức không có OH liền kề ^_^
TH1: Y là ancol 2 chức => ít nhất chứa 3C || Lại có: X mạch hở
=> Z là axit đơn chức => chia đều C thì X phải là HCOO-CH2-C≡C-CH2-OOCH
=> trái gt vì X tráng bạc được ^_^
TH2: Y là ancol đơn chức mà Y lại không tách H2O tạo anken được
=> có 2 TH nữa, hoặc Y không no hoặc Y là CH3OH.
- Với Y không no => chứa ít nhất 3C => 2 gốc không no chứa ít nhất 6C
=> vô lý (vì còn phải chia C cho gốc axit nữa @@)
=> Y là CH3OH => X là CH3OOC-C≡C-COOCH3 => Z là HOOC-C≡C-COOH
Xét các đáp án:
A. Sai vì X mạch thẳng
B. Đúng.
C. Sai vì nhiệt độ sôi CH3OH < C2H5OH
D. Sai vì H(Z) = 2 < O(Z) = 4
6 Tháng 5 lúc 12:18 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ